சுற்றறிக்கையின் பெயர் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சுக்கு இணைக்கப்பட்டு கடமை புரியும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான மேலதிக் நேரக் கொடுப்பனவுரிமை மற்றும் எழுது பொருட்களுக்கான கொடுப்பனவு ஆகியவைகளை வழங்குவதும் இடமாற்றங்களும்
சுற்றறிக்கை இல. 7/2018
ஆண்டு 2018
திகதி 2018-09-11
தரவிறக்கம்
FaLang translation system by Faboba