முடிவுகள் 1 - 10 / 58
சுற்றறிக்கை இல. சுற்றறிக்கையின் பெயர் திகதி
022018 (ii) இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பொதுக் கணக்குகள் குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிறுவனங்களின் நிதி மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய கணினி தகவல் முகாமைத்துவ மென்பொருள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது 2020-02-24
05/2020 රැකියා විරභිත උපාධිධාරීන්ට රජය‌ේ ආයතනවල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම 2020 2020-02-17
3/2020 (i) DS4 சான்றிதழ் மேலொப்பம் இடுதலை அகற்றுதல் 2020-02-10
03/2020 DS4 சான்றிதழ் மேலொப்பம் இடுதலை அகற்றுதல் 2020-02-05
02/2020 (iii) 72 வது தேசிய தின கொண்டாட்டங்கள் - 2020 2020-01-25
01/2020 (i) 72 வது தேசிய தின கொண்டாட்டங்கள் - 2020 2020-01-24
02/2020 (ii) 72 வது தேசிய தின கொண்டாட்டங்கள் - 2020 2020-01-24
02/2020 (i) 72 வது தேசிய தின கொண்டாட்டங்கள் - 2020 2020-01-16
01/2020 72 வது தேசிய தின கொண்டாட்டங்கள் - 2020 2020-01-06
02/2020 72 வது தேசிய தின கொண்டாட்டங்கள் - 2020 2020-01-06
FaLang translation system by Faboba