ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය:
"නිල මැදුර", ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට,
කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 696 211-13
ෆැක්ස්:
+94 112 683 665
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
FaLang translation system by Faboba