සිංහල              ඉංග්‍රීසි            දෙමළ

FaLang translation system by Faboba