සිංහල              ඉංග්‍රීසි           දෙමළ

FaLang translation system by Faboba