06අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ 2019 වන වසරේ රාජකාරි ආරම්භය අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සහ රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍ය ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.01.01 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රෙය්දී පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කමල් පද්මසිරි මැතිතුමන් සහ රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මැතිතුමන් ඇතුළු අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය හා රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරීන් සහභාගී වී සිටියහ.

පළමුව ගරු පූජක උතුමන් විසින් සර්ව ආගමික වතාවත් සිදු කළ අතර, අනතුරුව ජාතික ධජය ඔසවා ජාතික ගීය ගායනා කිරීමෙන් කටයුතු ආරම්භ කෙරෙුණු අතර, ගරු අමාත්‍යවරුන්, ලේකම්වරුන් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව රාජ්‍ය සේව ප්‍රතිඥාව සාමූහිකව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් 2019 වසරේ රාජකාරි නිල වශයෙන් ආරම්භ විය.

 

01 02

03 04

05 07

08 09

10 11

12

 

FaLang translation system by Faboba