අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ 2019 වන වසරේ රාජකාරි ආරම්භයට සමගාමීව කාර්ය මණ්ඩලයේ හමුවක් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම හමුවට ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහොමඩ් හාරිස් මැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

 

01 02

03 04

05 06

07 08

10 10

11 12

FaLang translation system by Faboba