පොළොන්නරුව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ පොළොන්නරුව නව සංචාරක බංගලාව ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් හෙබි පොළොන්නරුව නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, පැරකුම් නිකේතනය, නව නගරය, පොලොන්නරුව.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-9351932 (එම්. ඩී. නිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් AC AC AC Non AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 400
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 600

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 පොළොන්නරුව ගල් විහාරය  කි.මී. 4.5  JayaSriMahaBodhi
 සෝමාවතී  කි.මී. 44  ruwanwalisaya
මැදිරිගිරිය වටදාගය කි.මී. 4  jethawanaramaya
මින්නේරිය ඡාතික වනෝද්‍යානය කි.මී. 30  Thuparamaya-dagoba-in-Anuradhapura-1459178020
මින්නේරි වැව - දාගැබ කි.මී. 24  abhayagiriya-stupa
කවුඩුලු වැව කි.මී. 30  samadhi-budda-pratimawa
දිඹුලාගල කි.මී. 26  kuttam-pokuna-
වස්ගමුව කි.මී. 12  galpalama
අංගං මැඩිල්ල කි.මී. 12  ashokaramaya
පරාක්‍රම සමුද්‍රය මීටර් 100   basawakkulama wewa
පොතුගල් විහාරය කි.මී. 2  nuwara wewa
දීප උයන-වාරි සභා මණ්ඩලය කි.මී. 4  mirisawatiya
කෞතුකාගාරය කි.මී. 4  isurumuniya
මාදුරු ඔය කි.මී. 48  thanthirimale
FaLang translation system by Faboba