පොළොන්නරුව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ පොළොන්නරුව නව සංචාරක බංගලාව ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් හෙබි පොළොන්නරුව නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. 

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, පැරකුම් නිකේතනය, නව නගරය, පොලොන්නරුව.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-9351932 (එම්. ඩී. නිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු)

කාමර අංක 1 2 3
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 පොළොන්නරුව ගල් විහාරය  කි.මී. 4.5  gal-vihara-polonnaruwa
 සෝමාවතී  කි.මී. 44  0000000000
මැදිරිගිරිය වටදාගය කි.මී. 4  0000000000
මින්නේරිය ඡාතික වනෝද්‍යානය කි.මී. 30  0000000000
මින්නේරි වැව - දාගැබ කි.මී. 24  0000000000
කවුඩුලු වැව කි.මී. 30  0000000000
දිඹුලාගල කි.මී. 26  0000000000
වස්ගමුව කි.මී. 92  0000000000
අංගං මැඩිල්ල කි.මී. 12  0000000000
පරාක්‍රම සමුද්‍රය මීටර් 100   0000000000
පොතුගල් විහාරය කි.මී. 2  0000000000
දීප උයන-වාරි සභා මණ්ඩලය කි.මී. 4  0000000000
කෞතුකාගාරය කි.මී. 4  0000000000
මාදුරු ඔය කි.මී. 48  0000000000
FaLang translation system by Faboba