හම්බන්තොට නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව හම්බන්තොට නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. 

 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, පැරණි දි.ලේ. කාර්යාලය අසල, හම්බන්තොට.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-6677941 (අචින්ත කුමාර මයා) / 077-4288377 (ආර්.ආර්.ඩී. ප්‍රියදර්ශන)

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් AC AC AC AC AC /HW
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 2 3 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 600 රු. 900 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 900 රු. 1350 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
කතරගම කි.මී. 50 Kataragama temple entrance
 හම්බන්තොට වරාය  කි.මී. 15  Hambantota waraya
 මාගම්පුර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව  කි.මී. 15  magam-ruhunupura-international-convention-centre
උද්භිත උද්‍යානය වියලි කලාපය කි.මී. 10  Mirijjawila-Botanical-Garden
සපාරි පාර්ක් කි.මී. 48  Ridiyagama-Safari-Park
යාල වනෝද්‍යානය කි.මී. 30  yala-park
තිස්සමහාරාමය කි.මී. 28  Tissamaharamaya
මදුනාගල උණු දිය උල්පත් කි.මී. 50  madunagala-hot-water
හම්බන්තොට ලුණු ලේවාය කි.මී. 2  hambantota-salt-lake
FaLang translation system by Faboba