යාපනය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව යාපනය නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. 


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
සංචාරක නිවාසය,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට,
ඒ 9 මාර්ගය, යාපනය.

ringing-mobile

එල්.ජී.ජි. සිරිවර්ධන මයා - 077-9863281

ringing-mobile

එම්. කවීෂ ඉරෝෂන් මයා - 077-4139118

කාමර අංක 1 2 4
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 6 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 1800 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 2700 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාරය  කි.මී. 38  nagadeepa
 කසුරිනා වෙරළ  කි.මී. 24  kasurina beach
දඹකොළ පටුන කි.මී. 23  dambakolapatuna
හැමන්හිල් බලකොටුව කි.මී. 27  hamanhill
යාපනය බලකොටුව මී. 800  jaffna fort
කදුරුගොඩ විහාරය කි.මී. 14.5  kadurugoda
කීරිමලෙයි පොකුණ , නගුලේෂ්වරම් කෝවිල කි.මී. 23  keeramaley
යාපනය මන්ත්‍රී මාළිගය (මන්ද්‍රිමනායි) කි.මී. 2.5  mandrimanay
අරාලි තුඩුවේ ස්මාරකය කි.මී. 19  arali thuduwa
නල්ලූර් කෝවිල කි.මී. 4  Nallur
නිලාවරී නාවක්කන්නි ලිඳ කි.මී. 15  Nilawaran
පේදුරුතුඩුව කි.මී. 30  Point pedurur
යාපනය මහජන පුස්තකාලය මීටර් 700  jaffna librery
FaLang translation system by Faboba