திருகோணமலை  நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் திருகோணமலை   சுற்றுலா விடுதிகள் மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு.

 

 

 

முகவரி: சுற்றுலா விடுதி காவலர், சுற்றுலா விடுதிகள்- உள்துறை அமைச்சகம், அலஸ்வத்த, திருகோணமலை.

சுற்றுலா விடுதி காவலர் - 0716101921 (திரு கே.எச்.டி.எஸ் ரத்னவீரா) / 0717936342 (திரு. ஏ.எம்.ஏ சாந்தா)

அறை எண் 1 2 3 4 5 6
வசதிகள் AC AC AC AC AC AC
வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 2 2 2 2 2 2
அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900
semi-govt. அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள் ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350
FaLang translation system by Faboba