අම්පාර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අම්පාර සංචාරක බංගලාව අම්පාර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
සංචාරක නිවාසය,
මිල්කෝ පාර, ආරුගම්බේ පාර,
පොතුවිල්.

ringing-mobile

පී.ආර්.එල්. මදුසංඛ මයා - 071-3356587

ringing-mobile

පී.කේ. කවිඳු කණිෂ්ක මයා - 077-2595316

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 2 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹීය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
  ආරුගම්බේ වෙරළ තීරය  කි.මී. 1.5  arugam_bay_beach
  මුහුදු මහා විහාරය  කි.මී. 1.5  muhudu_maha_vihara
  මගුල් මහා විහාරය  කි.මී. 11  magul_maha_vihara
  කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය  කි.මී. 39  kumana_national_park
  ඔකද දේවාලය  කි.මී. 39  okanthamalai_murugan_kovil
  කුඩුගම්බල ආරන්‍ය සේනාසනය  කි.මී. 39  kudumbigala_monastery
  දීඝ වාපිය  කි.මී. 40  deegavapi_stupa
  නීලගිරි මහා සෑය  කි.මී. 13  neelagiri_seya
  රජගල තැන්න  කි.මී. 35  rajagalathenna
FaLang translation system by Faboba