කතරගම පූජා නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ සංචාරක බංගලාව කතරගම නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

ලිපිනය - සංචාරක නිවාස භාරකරු , ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංචාරක නිවාසය පුජා භූමිය, කතරගම.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-4105161 (නිෂ්ශංක රාජා මයා) / 077-1043141 (ඒ.එච්.ජී. ධම්මික හේමන්ත)

කාමර අංක 1 2 3 පිරිත් මණ්ඩපය ශාලාව මුළුතැන්ගෙය
පහසුකම්  AC AC  Non AC 
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 1200 රු. 900 රු. 600 රු. 1000
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1800 රු. 1350 රු. 900 රු. 1500

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
කතරගම මී. 50 Kataragama temple entrance
 හම්බන්තොට වරාය  කි.මී. 51  Hambantota waraya
 මාගම්පුර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව කි.මී. 50  magam-ruhunupura-international-convention-centre
උද්භිත උද්‍යානය වියලි කලාපය කි.මී. 58  Mirijjawila-Botanical-Garden
සපාරි පාර්ක් කි.මී. 75  Ridiyagama-Safari-Park
යාල වනෝද්‍යානය කි.මී. 5  yala-park
තිස්සමහාරාමය කි.මී. 23  Tissamaharamaya
මදුනාගල උණු දිය උල්පත් කි.මී. 74  madunagala-hot-water
හම්බන්තොට ලුණු ලේවාය කි.මී. 51  hambantota-salt-lake
FaLang translation system by Faboba