මාතර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව මාතර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාස භාරකරු , ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංචාරක නිවාසය උඩපීක්වැල්ල, මාතර.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 070-4161595 (ගාමිණී වීරසිංහ මයා) / ජී.එල්.බී.කේ. දේවින්ද මයා - 075-6182730

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 3 3 3 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන 

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
වෙහෙරහේන පුරාණ රජ මහා විහාරය, මාතර  කි.මී. 3.1  weherahena_temple
මාතර බෝධිය  කි.මී. 1.4  matara_bodhiya
හිත්තැටිය රජ මහා විහාරය  කි.මී. 5.3  hiththatiya_vihara
කොටිකාගොඩ රජ මහා විහාරය  කි.මී. 5.4  kotikagoda_viharaya
අප ස්වාමි දුවගේ දේවස්ථානය  කි.මී. 01  shrine_of_our_lady
කොටුව ඇතුලතින් ඇති රෙපරමාදු පල්ලිය  කි.මී. 1.3  protestant_church
වේරගම්පිටිය පුරාණ රජ මහා විහාරය  කි.මී. 3.1  weragampita_viharaya
ඇල්ලකන්ද ආරන්‍ය සේනාසනය  කි.මී. 8.2  ellakanda_aranya_senasana
දෙවිනුවර පරම විචිත්‍රාරාම රජ මහා විහාරය, දෙවිනුවර  කි.මී. 4.7  devinuwara_paramavichitra_viharaya
අපරැක්ක මහමෙව්නා අසපුව  කි.මී. 07  mahamevnawa_mahaviharaya_aparekka
වැවුරුකන්නල රජ මහා විහාරය, දික්වැල්ල  කි.මී. 20.8  wewrukannala_buduraja_maha_viharaya
තැනුම්පත රජ මහා විහාරය  කි.මී. 13.6  thanumpatha_rajamaha_wiharaya
අග්‍රබෝධි විහාරය, වැලිගම  කි.මී. 19.1  agrabodhi_rajamaha_viharaya
මාතර කොටුව, මාතර  කි.මී. 1.3  matara_fort
තාරකා කොටුව  කි.මී. 1.4  star_fort
නුපේ පැරණි ලන්දේසි වෙළද මධ්‍යස්ථානය  කි.මී. 3.2  nupe_market_the_old_dutch_market
දෙවිනුවර 103 සැතපුම් කණුව  කි.මී. 4.1  devinuwara_103rd_mile_post
පොල්හේන වෙරළ තීරය, මාතර  කි.මී. 4.9  polhena_beach
රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය  කි.මී. 05  university_of_ruhuna
ඇල්කන්ද වැව  කි.මී. 8.2  ellakanda_wewa
දෙවිනුවර ප්‍රදීපාගාරය, දෙවිනුවර  කි.මී. 06  dondra_lighthouse_devinuwara
දෙවිනුවර පුරාණ වැල්ල ධීවර වරාය  කි.මී. 5.9  devinuwara_puranawella_fishery_harbour
තෙලිජ්ජවිල බිසෝ කොටුව, මාලිම්බඩ  කි.මී. 13.9  biso_dola_telijjawila_malimbada
දංදෙණිය වැව, දික්වැල්ල  කි.මී. 15.8  dandeniya_wewa_dikwella
දෙවුන්දර දේවාලය  කි.මී. 05  dewundara_devalaya
හුම්මානය  කි.මී. 30  hummanaya
කහ පොකුණ  කි.මී. 06  
ගජමන් නෝනා වලව්ව  කි.මී. 3.1  
දෙවිනුවර ගල්ලිද  කි.මී. 5.1  
ඌරුමුව වෙහෙරගොඩ පුරාණ විහාරය  කි.මී. 18.8  
බතීගම ගුරුකන්ද පුරාණ විහාරය  කි.මී. 18.5  
අපරැක්ක තුංබෝධි විහාරය  කි.මී. 10  
දෙවිනුවර ශ්‍රි විශ්ණු දේවාලය  කි.මී. 4.7  
දෙවිනුවර ගල්ගනේ පුරාණ විහාරය  කි.මී. 5.1  
දෙවිනුවර සිංහාසන කෝවිල  කි.මී. 5.5  
FaLang translation system by Faboba