රත්නපුර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව රත්නපුර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, ”වන වාසල", B04 සංචාරක බංගලාව, කොළඹ පාර, රත්නපුරය

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-6941109 (මහින්ද තිලකසිරි මයා)

කාමර අංක 1 2 3
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන 

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය   130 Km  SinharajaRainForest
 මහ සමන් දේවාලය   2.4 Km  samana-dewalaya
ශ්‍රී සංඛපාල රාජමහා විහාරය   57 Km  sankapala
කල්තොට දූවිලි ඇල්ල   70 Km  Kalthota-Doowili-Ella-Falls
කටුගස් ඇල්ල   3.8 Km  katugas-ella-falls
මැණික් කෞතුකාගාරය   1.5 Km  Gemmological-Museum
කජුගස්වත්ත පන්සල   2.3 Km  buddha-statue-at-kajugaswatta
FaLang translation system by Faboba