ගාල්ල, බටගන්විල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව ගාල්ල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
සංචාරක නිවාසය,
ඩොනල්ඩ් ජෑන්ස් මාවත, බටගන්විල,
ගාල්ල.


ringing-mobile

ඩබ්.කේ. චන්දන මයා - 077-0310298

ringing-mobile

එස්.කේ. සමිත් දිල්ෂාන් මයා - 071-3453948

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය කළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය කළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය කළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය කළ / උණු ජලය
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අඅර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
හික්කඩුව කැස්බෑ අභිජනන මධ්‍යස්ථානය කි.මී. 20   turtle_hatchery_hikkaduwa
බලපිටිය මාදු ගඟ බෝට්ටු සවාරි කි.මී. 38   madu_ganga_boat_safari
කන්නෙළිය රක්ෂිතය කි.මී. 55   kanneliya_forest_reserve
ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් යුතු තල්ගස්වල වැව කි.මී. 33   thalgaswala_wewa
ශාන්ත ලාල් ජයසිංහ මහතාට අයත් අවුරුදු 100 පමණ පැරණි වලව්ව.දැනට අබලන් තත්වයේ ඇත. කි.මී. 26   
මලාමුර ඇල්ල(ස්වාභාවික දිය ඇල්ලක්) කි.මී. 37   malamura_waterfal
අංගහ අසල නාන තොටුපල- ගිං ගග කි.මී. 26   bathing_spot_near_angaha
ඇදුන්තොටවත්ත නාන තොටුපල- ගිං ගග කි.මී. 26   aduntotawatte_bathing_spot
දියබිමවත්ත නාන තොටුපල -ගිං ගග කි.මී. 26   diyabimawatta_bathing_spot
මනරම් ස්වාභාවික දොල සහිත ගල් වලින් වට වු නාන තටාකය. හිල්සයිඩ්, උඩුගම කි.මී. 35   
උඩුගම ගල්වාන මාර්ගයේ කාබිල් වත්ත ප්‍රදේශයේ ගලා බසින ජල පහරක් ආධාරයෙන් වටවල ප්ලාන්ටේෂන් ප්‍රජා සත්කාරයක් ලෙස ඉදිකර ඇති ජල පීල්ල කි.මී. 33   
නෙරුගල් කන්ද රක්ෂිතය පාමුල ඇති ගංගගේ ඇල්ල සහ දොළ පාර කි.මී. 35   
උඩුගම නැගෙනහිර වසමේ ඇති බණ්ඩියදොර නම් ස්ථානය කි.මී. 35