குருணாகல்  நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் குருணாகல்   சுற்றுலா விடுதிகள் மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு.

 

 முகவரி: சுற்றுலா விடுதி காவலர், சுற்றுலா விடுதிகள்- உள்துறை அமைச்சகம், ஏரி வட்டம், குருநாகல்.

சுற்றுலா விடுதி காவலர் - 077-5815594 (ஏஜி.சரத் விஜேசிங்க) / 076-5209547 (சி.ஜி.எல் துதிமல் திசனாநாயக்க) 

அறை எண் 1 2 3 4 5 6
வசதிகள் Non AC Non AC Non AC Non AC AC AC
வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 2 1 2 2 3 3
அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 900 ரூபா. 900
semi-govt. அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள் ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350

இந்த சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து நீங்கள் பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள்

பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள் சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து துரம்  
     
FaLang translation system by Faboba