மொனராகல  நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் மொனராகல   சுற்றுலா விடுதிகள் மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு.

 

 

முகவரி: சுற்றுலா விடுதி காவலர், சுற்றுலா விடுதிகள்- உள்துறை அமைச்சகம், சிறிவிஜயபுரா சாலை, மொனராகலா

சுற்றுலா விடுதி காவலர் - 077-5108951 (ஆர் சி சி தயானந்த)

அறை எண் 1 2 3 4 5
வசதிகள் AC AC AC AC AC
வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 2 4 3 3 3
அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு රු. 900 රු. 1200 රු. 900 රු. 900 රු. 900
semi-govt. அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள் රු. 1350 රු. 1800 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

இந்த சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து நீங்கள் பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள்

பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள் சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து துரம்  
     
FaLang translation system by Faboba