வாகரை  நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் வாகரை   சுற்றுலா விடுதிகள் மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு

முகவரி: சுற்றுலா விடுதி காவலர், சுற்றுலா விடுதிகள்- உள்துறை அமைச்சகம், கோரலைபற்று பனிச்சரே, வாகரை.

சுற்றுலா விடுதி காவலர் - 077-9376468 (திரு வி.தயலன்)

அறை எண் 1 2 3 4
வசதிகள் Non AC Non AC Non AC Non AC
வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 2 2 2 2
அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600
semi-govt. அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள் ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900
FaLang translation system by Faboba