வவுனியா  நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் வவுனியா   சுற்றுலா விடுதிகள் மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு

 

 முகவரி: சுற்றுலா விடுதி காவலர், சுற்றுலா விடுதிகள்- உள்துறை அமைச்சகம், மன்னார் சாலை, வவுனியா.

சுற்றுலா விடுதி காவலர் - 077-1730390 (கே.யூ.ஐ.எஸ். தி சில்வா) /

அறை எண் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
வசதிகள் Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC AC AC AC AC AC AC
வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900
semi-govt. அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள் ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350 ரூபா. 1350
FaLang translation system by Faboba