පුත්තලම නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව පුත්තලම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, HNB බැංකුව ඉදිරිපිට, පුත්තලම.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-8077503 (ප්‍රියන්ත ප්‍රසාද් මයා)

කාමර අංක 1 2 4 5
පහසුකම් AC Non AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 600 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 900 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 නොරොච්චෝලේ බලාගාරය  කි.මී.   norcholey-balagaraya
ලුනු ලේවාය   lunu-lewaya
සිමෙන්ති සංස්ථාව   Puttalam-Cement-Plant
තලවිල පල්ලිය   talawila-palliya
කල්පිටිය බලකොටුව   Kalpitiya fort
බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්   gagewadiya2
කන්දකුලිය ඩොල්ෆින් සවාරිය   kandakuliya-2
පුත්කවි කලපුව   kandakuliya-1
ගඟේ වාඩි දූපත්   gagewadiya
මී ඔය   mee-oya
FaLang translation system by Faboba