සංචාරක බංගලා

කුරුණෑගල

අනුරාධපුර

නුවරඑලිය

මහනුවර

මාතලේ

ත්‍රිකුණාමළය

පොළොන්නරුව

ගාල්ල

මඩකලපු

ආරුගම්බේ

අම්පාර

Prev Next

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ පවතින සංචාරක බංගලාවක ඔබගේ නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා හෝ ජංගම රාජකාරි නවාතැන් සඳහා තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රථමයෙන් ස්තූතිවන්ත වෙමු.

මෙම සංචාරක බංගලාවෙහි පහසුකම් ඔබ වෙත සපයනු ලබන්නේ ඉතා අවම සුභසාධක මිලක් යටතේ වන අතර, සංචාරක බංගලාවක් නඩත්තු කිරීම සඳහා රජය වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කරන බව ද සඳහන් කරමු.

මෙම සංචාරක බංගලාව හා එයට සම්බන්ධිත භාණ්ඩ, ගෙවත්ත යනාදිය පොදු දේපළ වන අතර, මෙය මනාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔබගෙන් සහ ඔබ සමඟ නවාතැන් ගනු ලබන අයගෙන් ලැබෙන සහය ඉතා අගය කරන්නෙමු.

සංචාරක බංගලාවේ නවාතැන් ගනු ලබන ඔබ පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රමුඛතාවයක්, සැලකිල්ලක් දක්වනු ඇතැයි අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.

 • අයදුම්පතෙහි සඳහන් නොවන අය බංගලාවෙහි නතර වීමට රැගෙන නොයා යුතු බව.
 • බංගලාවෙහි පිරිසිඳුබව සහ ආරක්ෂාව සඳහා ඔබගේ ද වගකීමක් පවතින බව.
 • අනෙකුත් නේවාසිකයින්ට අසල්වැසියන්ට බාධා නොවන පරිදි සිටිය යුතු බව.
 • මත්පැන් පානයෙන් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටිය යුතු බව.
 • රාත්‍රි 10ට ප්‍රථම බංගලාවට පැමිණිය යුතු බව හා නියමිත වේලාවන් වලදී බංගලාවේ යතුරු විධිමත්ව භාර දිය යුතු බව.
 • බංගලා භාරකරුගෙන් ලබා ගන්නා සේවාවන් සඳහා නිසි පරිදි ඔහු වෙත ගෙවිම් සිදුකළ යුතු බව.
 • රාජ්‍ය සේවාවේ ගරුත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කළ යුතු බව.
 • ඕනෑම කරුණක් ඉතා මිත්‍රශීලීව හා එකඟතාවයෙන් විසඳා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව.
 • සංචාරක බංගලා තත්වය වැඩිදියුණුවට ද දායක විය හැකි බව.

සංචාරක නිවාස වෙන්කර ගැනීමේ අයදුම්පත

සංචාරක බංගලා වල නව කාමර ගාස්තු

බංගලා භාරකරුගෙන් ලබා ගත හැකි සේවා පහසුකම් හා සාමාන්‍ය මිල ගණන්

ඇඳ ඇතිරිලි තුවා ආදිය සඳහා මිල ගණන් (වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත)

කුඩා ඇඳ ඇතිරිලි රු. 30.00
ද්විත්ව ඇඳ ඇතිරිලි රු. 30.00
කොට්ට උර රු. 10.00
පොරවන රු. 30.00
තුවා  රු. 15.00 

නිවේදනය:- අදාළ රෙදිපිළි ඉතා යහපත් හා පිරිසිඳු මට්ටමෙන් ලබා දීමට බංගලා භාරකරු බැඳී සිටී. ඒවා භාවිතා කළ නොහැකි අපිරිසිඳු මට්ටමින් පවතී නම් ඒ බව භාවිතා කිරීමට ප්‍රථම බංගලා භාරකරුට දැන්වීම හා යහපත් ඒවා ලබා ගැනීම ඔබගේ ද වගකිමකි.

ඔබ හා ඔබගේ කණ්ඩායම බංගලා භාරකරුගෙන් ආහාර පාන මිල දි ගන්නේ නම්, ඔහුගේ ආහාර පාන වට්ටෝරුවෙන් අදාළ ආහාර පාන අවශ්‍යතාවයට පැය 3කට කලින්වත් ඇණවුම්කර ලබාගත යුතු වේ. අදාළ බංගලාවලින් ලබාගත හැකි ආහාර පාන විස්තරයක් පහත දැක්වේ. මෙය සාමාන්‍ය ආහාර පාන වට්ටෝරුවක් වන අතර වෙළඳපොළ පවතින පහසුකම් යටතේ ලබා ගත හැකි ආහාර හා මිල ගණන් වෙනස් විය හැක. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි බංගලා භාරකරු මඟින් ආහාර සකස් කර ගත හැකි අතර මිල ගණන් කලින් සාකච්ඡා කර ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

ආහාර පාන සකස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා දීමෙන් හා ඒ සඳහා යන වියදම් ගෙවීමෙන් ද ඔබගේ ආහාර පාන අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගත හැක.

ආහාර වේල සැපයිය හැකි සාමාන්‍ය ආහාර වර්ග  එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා මිල (රු)
උදෑසන ආහාර
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල/ තක්කාලි හොදි
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල/ තක්කාලි හොදි/ මාළු(බල/කෙලවල්ලා/සැමන්)
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය/ හාල් මැස්සන් (තෙම්පරාදු)
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය
 • පාන්(1/2) / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය
 • 100
 • 110
 • 140
 • 130
 • 150
 • 90
 • 130
 • 130
 • 110
දිවා / රාත්‍රී ආහාර
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම් 
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම්/ මාළු කරිය 
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම්/කුකුළු මස් කරිය 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්/ මාළු ඩෙවල් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්/ කුකුළු මස් ඩෙවල් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/කුකුළු මස් කරිය/ චොප්සි/ චිලි පේස්ට්
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/කුකුළු මස් ඩෙවල් / චොප්සි/ චිලි පේස්ට්
 • බිත්තර ෆ්‍රයිඩ් රයිස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්
 • කුකුළු මස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්/ චිලි පේස්ට්/ සෝස් 
 • 120
 • 180
 • 180
 • 150
 • 220
 • 220
 • 210
 • 230
 • 180
 • 220
රාත්‍රී ආහාරය 
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය 
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්  
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ කුකුළු මස් කරිය 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ කුකුළු මස් කරිය/ චිලි පේස්ට් 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ මාළු කරිය/ චිලි පේස්ට්
 • 130
 • 150
 • 100
 • 150
 • 160
 • 160
තේ
 • තේ
 • කිරි තේ/ කිරි කෝපි
 • මයිලෝ/ නෙස්ටමෝල්ට් 
 • 15
 • 40
 • 45

අතුරුපස (පාලන මිල/ ලකුණු කළ මිල )

 • මි කිරි / පැණි
 • අයිස් ක්‍රීම්
 • යෝගට් 
 • පැණි යෝගට් 
 • 50
 • 40
 • 35
 • 50
 • සංචාරක බංගලාවෙන් ආහාර ලබා ගන්නේ නම් සංචාරක බංගලාවට යාමට පෙර සංචාරක බංගලා භාරකරුට දැනුම් දිය යුතුය.
 • නවාතැන් ගන්නා පුද්ගලයින් සංචාරක බංගලාවෙන් ආහාර ලබා ගැනීම වෙනුවට ආහාර පාන සැකසීමට අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය ලබාදෙන අවස්ථාවන්හිදී එක් වේලක් සඳහා ආහාර පිළියෙළ කිරීමට එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් රු. 40.00 ක සේවා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.
 • වෙනත් අමතර ආහාර වර්ග ඇනවුම් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

ඔබගේ මීලඟ විවේකය සැලසුම් කිරිම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අංශය යටතේ කළමනාකරණය වනු ලබන සංචාරක බංගලා පිළිබඳ විස්තරය පහතින් දැක්වේ.

සංචාරක නිවාසය ලිපිනය සම්බන්ධ කරගත හැකි පුද්ගලයන් කාමර සංඛ්‍යාව නවාතැන් ගත හැකි සංඛ්‍යාව
ස්ථාවර දුරකථන අංකය බංගලා භාරකරු සහායක භාරකරු වායු සමනය
කල කාමර
වායු සමනය
නොකල කාමර
අනුරාධපුරය නො.15,
තිස්ස මාවත,
අනුරාධපුරය
0252 225 135 සම්පත් ඒකනායක මයා 
0756 380 530
 නිලානි සමන්තිකා මිය 
0713 024 278
n/a 10 30
කතරගම ඩිපෝව පාර,
කතරගම
 -   එච්. ඩබ්. කරුණාරත්න මයා 
0715 558 906
n/a 5 15
නුවරඑළිය ක්‍රේටන් විලේජ් පාර,
නුවරඑළිය
0522 235 399 සමන්ත ඒකනායක මයා.
0718 288 761
 දිනේෂ් මධුසංඛ මයා 
0711 135 086
n/a 4 12
බදුල්ල නඩුකාරකන්ද,
බදුල්ල
0552 224 283 අර්.ඩබ්. සුසන්ත මයා.
0718 314 299
  n/a 5 15
මහනුවර බහිරව කන්ද,
මහනුවර
      n/a 3 8
පොළොන්නරුව(පැරණි) නව නගරය,
පොළොන්නරුව
0275 674 948  එම්.ඒ. ප්‍රියන්ත ප්‍රසාද් මයා 
0718 077 503 
 - 3 1 12
හම්බන්තොට පැරණි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අසල,
හම්බන්තොට
0472 222 085 ගාමිණී වීරසිංහ මයා 
0718 382 972
 - n/a 5 15
යාපනය පැරණි උද්‍යානය,
යාපනය
 0212 219 231  

 එල්.ජී.ජී. සිරිවර්ධන මයා  
0770 396 125

0713 051 886

2 2 11
මාතර උඩපීක්වැල්ල,
මාතර
0412 232 740 අචින්ත කුමර මයා 
0718 613 718
  2 4 18
ගාල්ල (බටගන්විල) ඩොනල්ඩ් ජෑන්ස් මාවත,
බටගන්විල,
ගාල්ල
0913 939 390 ඩබ්. කේ. චන්දන මයා 
0770 130 298
  n/a 5 10
කුරුණෑගල වැව රවුම,
කුරුණෑගල
 -  ජේ.එල්. කුලතුංග මයා 
0729 055 412
 සුසංත වජිර බංඩාර මයා 
0719 206 310
n/a S -02
M -02
L -02
S -02
M -06
L -08
පුත්තලම සංචාරක නිවාසය,
පුත්තලම
 0322 265 599 සුරංග සමරකෝන් මයා 
0779 027 643
- 2 3 15
ගාල්ල (තවලම) සංචාරක නිවාසය,
බටහේන,
තවලම
      n/a 3 9
මාතලේ සංචාරක නිවාසය,
මාතලේ
(ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලය අසල)
 -  සරත් වි‍ජේසිංහ මයා 
0775 815 594
 - n/a 4 11
ආරුගම්බේ (පොතුවිල්) මිල්කෝ මධ්‍යස්ථාන පාර,
පොතුවිල්, අම්පාර
 0632 248 395  -  පි.ආර්.එල්. මදුශංඛ මයා 
0713 356 587
n/a 4 10
මඩකලපුව 1 සංචාරක නිවාසය,
කරවනා පාර,
කල්ලඩි, මඩකලපුව
  ටී. ගුණරත්නම් මයා 
0771 677 220
 ආර්. ආර්.ඩි. ප්‍රියදර්ශන මයා 
0774 288 377
4 3 14
මඩකලපුව 2 සංචාරක නිවාසය,
පිල්ලෙයාර් කෝවිල පාර,
කල්ලඩි, මඩකලපුව
0652 227 470  -

 එම්.එන්.එම්. සෆ්වාන් මයා 
0775 114 293
0769 621 613

එච්.එච්.එල්. ජයරුවන් මයා

07162 277 767

7 3 20
මොණරාගල සංචාරක නිවාසය,
සිරිවිජයපුර පාර,
මොණරාගල
 0554 980 280    ආර්. සි. සි. දයානන්ද මයා 
0775 108 951
n/a 5 15
ත්‍රිකුණාමලය(පැරණි) සංචාරක නිවාසය,
රෝහල් පාර,
සැන්ඩ් බේ, ත්‍රිකුණාමලය
 -  

 කේ.පී.එස්. ප්‍රියංකර මයා

0719 392 349

3 1 12
හලාවත වෙරළ පාර, හලාවත  -  - කේ. යු. අයි.එස්. ද සිල්වා මයා 
0771 730 390
n/a 3 9
අම්පාර සංචාරක නිවාසය,
සී 9, දුටුගැමුණු මාවත, අම්පාර
 0632 222 688 එල්. ප්‍රියන්ත සම්පත් මයා 
0714 402 069 
ජි.එල්.බි.කේ. දේවින්ද මයා 
0756 140 923 
2 8 21
මුලතිව් සංචාරක නිවාසය,
සෙල්වපුරම්, මුලතිව්
 -  ඒ. පාස්කරන් මයා 
0770 492 659
 - n/a 4 16
මඩු සංචාරක නිවාසය,
පෙරියපන්දි-විරිචන්,
මඩු
-

බී.ජී.ආර්. ගයෂාන් මයා.

0778 584 226  

ජේ. සී. ජැක්සන් මයා 
0770 692 057

- - 9 27
පොලොන්නරුව(නව) සංචාරක නිවාසය,
පැරකුම් නිකේතනය,
නව නගරය,
පොලොන්නරුව
- බී. ඩබ්. ඒ. බාලසුරිය මයා
0774 629 863
- 1 2 6
ත්‍රීකුණාමලය(නව) සංචාරක නිවාසය,
ඇලස් වත්ත,
ත්‍රීකුණාමලය
- ඒ. එම්. ඒ. ශාන්ත මයා
0717 936 342
කේ.එච්.ඩි.එස්. රත්නවීර මයා.
0775 297 732
- 6 12
මන්නාරම   සංචාරක නිවාසය, ශ්‍රී බස්තියා පාර, මන්නාරම    

ඩි.ජී.පී. දර්ශන මයා 

0713 278 960 

එච්.ජී.එච්.එච්. මධුසංඛ කුමාර මයා.

0764 341 518 

     
FaLang translation system by Faboba