සංචාරක බංගලා

කුරුණෑගල

අනුරාධපුර

නුවරඑලිය

මහනුවර

මාතලේ

ත්‍රිකුණාමළය

පොළොන්නරුව

ගාල්ල

මඩකලපු

ආරුගම්බේ

අම්පාර

Prev Next

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ පවතින සංචාරක බංගලාවක ඔබගේ නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා හෝ ජංගම රාජකාරි නවාතැන් සඳහා තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රථමයෙන් ස්තූතිවන්ත වෙමු.

මෙම සංචාරක බංගලාවෙහි පහසුකම් ඔබ වෙත සපයනු ලබන්නේ ඉතා අවම සුභසාධක මිලක් යටතේ වන අතර, සංචාරක බංගලාවක් නඩත්තු කිරීම සඳහා රජය වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කරන බව ද සඳහන් කරමු.

මෙම සංචාරක බංගලාව හා එයට සම්බන්ධිත භාණ්ඩ, ගෙවත්ත යනාදිය පොදු දේපළ වන අතර, මෙය මනාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔබගෙන් සහ ඔබ සමඟ නවාතැන් ගනු ලබන අයගෙන් ලැබෙන සහය ඉතා අගය කරන්නෙමු.

සංචාරක බංගලාවේ නවාතැන් ගනු ලබන ඔබ පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රමුඛතාවයක්, සැලකිල්ලක් දක්වනු ඇතැයි අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.

 • අයදුම්පතෙහි සඳහන් නොවන අය බංගලාවෙහි නතර වීමට රැගෙන නොයා යුතු බව.
 • බංගලාවෙහි පිරිසිඳුබව සහ ආරක්ෂාව සඳහා ඔබගේ ද වගකීමක් පවතින බව.
 • අනෙකුත් නේවාසිකයින්ට අසල්වැසියන්ට බාධා නොවන පරිදි සිටිය යුතු බව.
 • මත්පැන් පානයෙන් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටිය යුතු බව.
 • රාත්‍රි 10ට ප්‍රථම බංගලාවට පැමිණිය යුතු බව හා නියමිත වේලාවන් වලදී බංගලාවේ යතුරු විධිමත්ව භාර දිය යුතු බව.
 • බංගලා භාරකරුගෙන් ලබා ගන්නා සේවාවන් සඳහා නිසි පරිදි ඔහු වෙත ගෙවිම් සිදුකළ යුතු බව.
 • රාජ්‍ය සේවාවේ ගරුත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කළ යුතු බව.
 • ඕනෑම කරුණක් ඉතා මිත්‍රශීලීව හා එකඟතාවයෙන් විසඳා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව.
 • සංචාරක බංගලා තත්වය වැඩිදියුණුවට ද දායක විය හැකි බව.

සංචාරක නිවාස වෙන්කර ගැනීමේ අයදුම්පත

සංචාරක බංගලා වල නව කාමර ගාස්තු

සංචාරක නිවාස භාරකරුවන්ගේ ඇමතුම් විස්තර

බංගලා භාරකරුගෙන් ලබා ගත හැකි සේවා පහසුකම් හා සාමාන්‍ය මිල ගණන්

ඇඳ ඇතිරිලි තුවා ආදිය සඳහා මිල ගණන් (වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත)

කුඩා ඇඳ ඇතිරිලි රු. 30.00
ද්විත්ව ඇඳ ඇතිරිලි රු. 30.00
කොට්ට උර රු. 10.00
පොරවන රු. 30.00
තුවා  රු. 15.00 

නිවේදනය:- අදාළ රෙදිපිළි ඉතා යහපත් හා පිරිසිඳු මට්ටමෙන් ලබා දීමට බංගලා භාරකරු බැඳී සිටී. ඒවා භාවිතා කළ නොහැකි අපිරිසිඳු මට්ටමින් පවතී නම් ඒ බව භාවිතා කිරීමට ප්‍රථම බංගලා භාරකරුට දැන්වීම හා යහපත් ඒවා ලබා ගැනීම ඔබගේ ද වගකිමකි.

ඔබ හා ඔබගේ කණ්ඩායම බංගලා භාරකරුගෙන් ආහාර පාන මිල දි ගන්නේ නම්, ඔහුගේ ආහාර පාන වට්ටෝරුවෙන් අදාළ ආහාර පාන අවශ්‍යතාවයට පැය 3කට කලින්වත් ඇණවුම්කර ලබාගත යුතු වේ. අදාළ බංගලාවලින් ලබාගත හැකි ආහාර පාන විස්තරයක් පහත දැක්වේ. මෙය සාමාන්‍ය ආහාර පාන වට්ටෝරුවක් වන අතර වෙළඳපොළ පවතින පහසුකම් යටතේ ලබා ගත හැකි ආහාර හා මිල ගණන් වෙනස් විය හැක. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි බංගලා භාරකරු මඟින් ආහාර සකස් කර ගත හැකි අතර මිල ගණන් කලින් සාකච්ඡා කර ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

ආහාර පාන සකස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා දීමෙන් හා ඒ සඳහා යන වියදම් ගෙවීමෙන් ද ඔබගේ ආහාර පාන අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගත හැක.

ආහාර වේල සැපයිය හැකි සාමාන්‍ය ආහාර වර්ග  එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා මිල (රු)
උදෑසන ආහාර
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල/ තක්කාලි හොදි
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල/ තක්කාලි හොදි/ මාළු(බල/කෙලවල්ලා/සැමන්)
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය/ හාල් මැස්සන් (තෙම්පරාදු)
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය
 • පාන්(1/2) / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය
 • 100
 • 110
 • 140
 • 130
 • 150
 • 90
 • 130
 • 130
 • 110
දිවා / රාත්‍රී ආහාර
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම් 
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම්/ මාළු කරිය 
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම්/කුකුළු මස් කරිය 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්/ මාළු ඩෙවල් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්/ කුකුළු මස් ඩෙවල් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/කුකුළු මස් කරිය/ චොප්සි/ චිලි පේස්ට්
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/කුකුළු මස් ඩෙවල් / චොප්සි/ චිලි පේස්ට්
 • බිත්තර ෆ්‍රයිඩ් රයිස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්
 • කුකුළු මස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්/ චිලි පේස්ට්/ සෝස් 
 • 120
 • 180
 • 180
 • 150
 • 220
 • 220
 • 210
 • 230
 • 180
 • 220
රාත්‍රී ආහාරය 
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය 
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්  
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ කුකුළු මස් කරිය 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ කුකුළු මස් කරිය/ චිලි පේස්ට් 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ මාළු කරිය/ චිලි පේස්ට්
 • 130
 • 150
 • 100
 • 150
 • 160
 • 160
තේ
 • තේ
 • කිරි තේ/ කිරි කෝපි
 • මයිලෝ/ නෙස්ටමෝල්ට් 
 • 15
 • 40
 • 45

අතුරුපස (පාලන මිල/ ලකුණු කළ මිල )

 • මි කිරි / පැණි
 • අයිස් ක්‍රීම්
 • යෝගට් 
 • පැණි යෝගට් 
 • 50
 • 40
 • 35
 • 50
 • සංචාරක බංගලාවෙන් ආහාර ලබා ගන්නේ නම් සංචාරක බංගලාවට යාමට පෙර සංචාරක බංගලා භාරකරුට දැනුම් දිය යුතුය.
 • නවාතැන් ගන්නා පුද්ගලයින් සංචාරක බංගලාවෙන් ආහාර ලබා ගැනීම වෙනුවට ආහාර පාන සැකසීමට අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය ලබාදෙන අවස්ථාවන්හිදී එක් වේලක් සඳහා ආහාර පිළියෙළ කිරීමට එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් රු. 40.00 ක සේවා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.
 • වෙනත් අමතර ආහාර වර්ග ඇනවුම් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

ඔබගේ මීලඟ විවේකය සැලසුම් කිරිම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අංශය යටතේ කළමනාකරණය වනු ලබන සංචාරක බංගලා පිළිබඳ විස්තරය පහතින් දැක්වේ.

FaLang translation system by Faboba