emergancycontact

සංචාරක බංගලා

සංචාරක බංගලා වෙන්කර ගැනීම සදහා 

අමාත්‍යාංශ නව ගොඩනැගිල්ලේ 
("නිල මැදුර", ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.) 
14 වෙනි මහලට පැමිණිය යුතු බව කාරුණිකව සලකන්න 
0112 050 332

 • මෙම සංචාරක බංගලාව වෙන්කිරීමේ වරප්‍රසාදය හිමිව ඇත්තේ රාජ්‍ය අංශයේ / අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන්ට හා විශ්‍රාමික රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට, රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන්ට මෙන්ම ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්ට (ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස්, සිවිල් ආරක්ෂක) පමණක් බව කාරුණිකව සලකන්න.
 • සංචාරක බංගලා වෙන් කර ගැනීම සඳහා මේ සමඟ දක්වා ඇති අයදුම්පත්‍රය නිසි පරිදි පුරවා, ආසන්නතම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට හෝ අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, "නිල මැදුර", ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 (14 වෙනි මහල ) වෙත පැමිණෙන්න.
 • ඔබට සංචාර බංගලා වෙන් කර ගැනීමට හැකි වන්නේ ඔබ අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන දින සිට දින 30ක් ඉදිරියෙන් ඇති (මාසයක් ඉදිරියෙන්) දිනක් සඳහා වේ.
 • විමසීම් දුරකතන අංක - 0112 050 332

සංචාරක බංගලාවේ නවාතැන් ගනු ලබන ඔබ පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රමුඛතාවයක්, සැලකිල්ලක් දක්වනු ඇතැයි අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.

 • අයදුම්කරු සංචාරක නිවාසයේ අනිවාර්‍යයෙන් නවාතැන් ගැනීම සිදුකළ යුතු අතර සංචාරක නිවාසයේ නවාතැන් ගැනීමේදී රාජකාරී හැදුනුම්පත, අමාත්‍යාංශයෙන්/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් අනුමත කරන ලද අයදුම් පතේ පිටපතක් හා මුදල් ගෙවන ලද කුවිතාන්සියේ මුල් පිටපත බංගලා භාරකරු වෙත අනිවාර්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අයදුම්පතෙහි සදහන් නොමැති පුද්ගලයන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් නොසපයන ලෙස සංචාරක නිවාස භාරකරුවන් දැනුවත් කර ඇති බැවින් අයදුම්පතෙහි නම සදහන්ව නොමැති කිසිදු පුද්ගලයකු සංචාරක නිවාසයේ නවාතැන් ගැනීමට රැගෙන නොයා යුතුය. - සැ.යු - අයදුම්කරු නොමැතිව නවාතැන් ගැනීම සදහා පැමිණෙන පිරිස ආපසු හරවා යැවීමට සිදු වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
 • මෙම අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරි අවශ්‍යතාවයකදී කෙටි දැනුම්දීමකින් මෙම වෙන් කිරීම අවලංගු කිරීමේ පදනම මත සංචාරක බංගලාව වෙන්කරනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවක දී ගෙවන ලද මුදල ආපසු ගෙවනු ලැබේ.
 • අයදුම්කරුගේ හේතුවක් මත වෙන්කරගත් සංචාරක බංගලාවක් භාවිතා කිරීමට නොහැකිවීම මත ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන ලද මුදල් ආපසු ගෙවීමක් හෝ වෙනත් දිනයක් ලබාදීම සිදුකරනු නොලැබේ.
 • වෙන්කරගත් අයදුම් පත්‍රය කිසිදු හේතුවක් නිසා හෝ වෙනත් අයදුම්කරුවෙකු වෙත පැවරීමට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
 • නවාතැන් ගන්නා අයගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳව අයදුම්කරු සෑහීමකට පත්විය යුතු අතර, නවාතැන් ගන්නා කාල වකවානුව තුළදී ඒ සම්බන්ධයෙන් වන සියලු වගකීම් අයදුම්කරු විසින් දැරිය යුතුය.
 • ඇඳ ඇතිරිලි, තුවා, කොට්ට උර හා ආහාර පාන සඳහා සංචාරක නිවාස භාරකරු වෙත ගෙවීම් කළ යුතුය. ආහාර පාන ලබා ගැනීමේදී සංචාරක නිවාස භාරකරු වෙතින් මෙනු පත විමසිය යුතු අතර ඒ අනුව අදාල මුදල් ගෙවිය යුතුය. සංචාරක නිවාසය තුලදී ගෙවන සෑම ගෙවීමකටම විධිමත් රිසිට් පතක් ලබා ගත යුතු වේ.
 • සංචාරක නිවාසයේ ගත කරන කාලය තුළ එහි අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර කිසිවකට අලාභ හානි නොකළ යුතුයි. එවැනි අලාභ හානියක් සිදුවුවහොත් එය යථා තත්වයට පත් කිරීමට වන සියළු වියදම් ඔබ විසින් දැරිය යුතුය.
 • මෙම බංගලාවේ උත්සව හෝ සම්භාෂණ පැවැත්වීම හා මත්පැන්,දුම්වැටි භාවිතා කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් වේ.
 • ඔබ සංචාරක නිවාසයේ ගත කරන කාලය තුළ කරන ලද ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔබට විරුද්ධව යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණහොත් ඉදිරියේදී මෙම අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක නිවාස වෙන් කිරීම පිළිබඳ ඔබේ හා පවුලේ අයගේ අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ.

ඇඳ ඇතිරිලි තුවා ආදිය සඳහා මිල ගණන් (වෙනස් වීමට ඉඩ ඇත)

කුඩා ඇඳ ඇතිරිලි රු. 50.00
ද්විත්ව ඇඳ ඇතිරිලි රු. 50.00
කොට්ට උර රු. 20.00
පොරවන රු. 50.00
තුවා  රු. 25.00 

නිවේදනය:- අදාළ රෙදිපිළි ඉතා යහපත් හා පිරිසිඳු මට්ටමෙන් ලබා දීමට බංගලා භාරකරු බැඳී සිටී. ඒවා භාවිතා කළ නොහැකි අපිරිසිඳු මට්ටමින් පවතී නම් ඒ බව භාවිතා කිරීමට ප්‍රථම බංගලා භාරකරුට දැන්වීම හා යහපත් ඒවා ලබා ගැනීම ඔබගේ ද වගකිමකි.

ඔබ හා ඔබගේ කණ්ඩායම බංගලා භාරකරුගෙන් ආහාර පාන මිල දි ගන්නේ නම්, ඔහුගේ ආහාර පාන වට්ටෝරුවෙන් අදාළ ආහාර පාන අවශ්‍යතාවයට පැය 3කට කලින්වත් ඇණවුම්කර ලබාගත යුතු වේ. අදාළ බංගලාවලින් ලබාගත හැකි ආහාර පාන විස්තරයක් පහත දැක්වේ. මෙය සාමාන්‍ය ආහාර පාන වට්ටෝරුවක් වන අතර වෙළඳපොළ පවතින පහසුකම් යටතේ ලබා ගත හැකි ආහාර හා මිල ගණන් වෙනස් විය හැක. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි බංගලා භාරකරු මඟින් ආහාර සකස් කර ගත හැකි අතර මිල ගණන් කලින් සාකච්ඡා කර ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

ආහාර පාන සකස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා දීමෙන් හා ඒ සඳහා යන වියදම් ගෙවීමෙන් ද ඔබගේ ආහාර පාන අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගත හැක.

ආහාර වේල සැපයිය හැකි සාමාන්‍ය ආහාර වර්ග  එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා මිල (රු)
උදෑසන ආහාර
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල/ තක්කාලි හොදි
 • කිරිබත්(කෑලි 03)/ කට්ට සම්බෝල/ තක්කාලි හොදි/ මාළු(බල/කෙලවල්ලා/සැමන්)
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය/ හාල් මැස්සන් (තෙම්පරාදු)
 • බත් / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය
 • පාන්(1/2) / පොල් සම්බෝල / පරිප්පු හෝ අල කරිය
 • 100
 • 110
 • 140
 • 130
 • 150
 • 90
 • 130
 • 130
 • 110
දිවා / රාත්‍රී ආහාර
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම් 
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම්/ මාළු කරිය 
 • බත්/ පරිප්පු/ එළවළු වර්ග 1/කොළ මැල්ලුම/ එළවළු සලාද/ පපඩම්/කුකුළු මස් කරිය 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්/ මාළු ඩෙවල් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්/ කුකුළු මස් ඩෙවල් 
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/කුකුළු මස් කරිය/ චොප්සි/ චිලි පේස්ට්
 • ෆ්‍රයිඩ් රයිස්(සම්බා හාල්)/කුකුළු මස් ඩෙවල් / චොප්සි/ චිලි පේස්ට්
 • බිත්තර ෆ්‍රයිඩ් රයිස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්
 • කුකුළු මස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්/ චිලි පේස්ට්/ සෝස් 
 • 120
 • 180
 • 180
 • 150
 • 220
 • 220
 • 210
 • 230
 • 180
 • 220
රාත්‍රී ආහාරය 
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය 
 • ඉඳි ආප්ප(15)/ පොල් සම්බෝල/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ බිත්තර කරිය 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ චිලි පේස්ට්  
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ කුකුළු මස් කරිය 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ කුකුළු මස් කරිය/ චිලි පේස්ට් 
 • එළවළු සමග නූඩ්ල්ස්/ පරිප්පු හෝ අල කරිය/ මාළු කරිය/ චිලි පේස්ට්
 • 130
 • 150
 • 100
 • 150
 • 160
 • 160
තේ
 • තේ
 • කිරි තේ/ කිරි කෝපි
 • මයිලෝ/ නෙස්ටමෝල්ට් 
 • 15
 • 40
 • 45

අතුරුපස (පාලන මිල/ ලකුණු කළ මිල )

 • මි කිරි / පැණි
 • අයිස් ක්‍රීම්
 • යෝගට් 
 • පැණි යෝගට් 
 • 50
 • 40
 • 35
 • 50
 • සංචාරක බංගලාවෙන් ආහාර ලබා ගන්නේ නම් සංචාරක බංගලාවට යාමට පෙර සංචාරක බංගලා භාරකරුට දැනුම් දිය යුතුය.
 • නවාතැන් ගන්නා පුද්ගලයින් සංචාරක බංගලාවෙන් ආහාර ලබා ගැනීම වෙනුවට ආහාර පාන සැකසීමට අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය ලබාදෙන අවස්ථාවන්හිදී එක් වේලක් සඳහා ආහාර පිළියෙළ කිරීමට එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් රු. 40.00 ක සේවා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.
 • වෙනත් අමතර ආහාර වර්ග ඇනවුම් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.
 • සංචාරක බංගලා වෙන් කිරීමේ අවස්ථාවන් පරීක්ෂා කිරීම 
  Click This Link

ස්වදේශ කටයුතු අංශය සතු සංචාරක බංගලා

 

ampara b10
අම්පාර B-10 
Sample
අම්පාර C-09 
anuradapura
අනුරාධපුරය
 
arugambay
ආරුගම්බේ 
badulla
බදුල්ල
batticaloa1
මඩකලපුව- 01
batticaloa2
මඩකලපුව- 02
chillw
ලාවත
Deniyaya
දෙණියාය
Sample
ගාල්ල (බටගන්විල)
Sample
හම්බන්තොට
jafna
යාපනය
kaluithara
කළුතර
Sample
කතරගම
Sample
කතරගම සංඝාවාසය
Kilinochchiya
කිලිනොච්චිය
Kurunagala
කුරුණෑගල
 
Sample
මඩු
 
Sample
මන්නාරම
 
Sample
මාතලේ
 
Matara
මාතර
 
Sample
මොනරාගල 01
Sample
මොනරාගල 02
Sample
මුලතිව්
Nuwaraeliya
නුවරඑළිය
Sample
පැල්වෙහෙර
polonnaruwa new
පොළොන්නරුව (නව)
polonnaruwa old
පොළොන්නරුව (පැරණි)
Puttalam
පුත්තලම
Rathnapura
රත්නපුර
Thawalama
තවලම
Sample
ත්‍රිකුණාමලය (නව)
trinco old
ත්‍රිකුණාමලය (පැරණි)
Sample
වව්නියාව
Sample
වාකරේ
 
FaLang translation system by Faboba