சிலாபம் நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் சிலாபம்  சுற்றுலா விடுதிகள் மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு

முகவரி: சுற்றுலா விடுதி காவலர், சுற்றுலா விடுதிகள்- உள்துறை அமைச்சகம், வெல்ல வீதி, சிலாபம்.

சுற்றுலா விடுதி காவலர் - 076-6503239 (டி.டீ.எஸ்.தில்சான்)

அறை எண் 1 2 3
வசதிகள் Non AC Non AC Non AC

வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை

2 2 2

அரசு அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு

ரூபா. 600 ரூபா. 600 ரூபா. 600

semi-govt. அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள்

ரூபா. 900 ரூபா. 900 ரூபா. 900

இந்த சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து நீங்கள் பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள்

பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள்

சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து துரம்

 
     
FaLang translation system by Faboba