මොනරාගල නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ සංචාරක බංගලාව මොනරාගල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, දෙවන පටුමග, බිබිල පාර, මොනරාගල.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 0718273177 (එම්.එම්. සමන්ත කුමාර බණ්ඩාර)

කාමර අංක 1 2 3
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 4 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
ගල්බැද්ද පන්සල  කි.මී. 13  galabedda_temple
මාලිගාවිල බුද්ධ ප්‍රතිමාව  කි.මී. 25  maligawila_buddha_statue
බුදුරුවගල ගල් කැටයම්  කි.මී. 42  buduruwagala_rock_carvings
පිටමාරුව පුංචි ලෝකාන්තය  කි.මී. 65  pitamaruwa_mini_worlds_end
යුදගනාව රාජමහා විහාරය  කි.මී. 20  yudaganava_rajamaha_viharaya
FaLang translation system by Faboba