சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் இளமானி மற்றும் முதுமானி கற்கை நெறிகளுக்கான புதிய மாணவர்களை உள்வாங்கள் - 2020

பதிவிறக்கம் செய்க 

சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் உத்தியோகபூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்y- https://www.kdu.ac.lk/

FaLang translation system by Faboba