කළුතර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කළුතර සංචාරක බංගලාව කළුතර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
පැරණි දිසාපති නිල නිවස,
වෙරළ පාර,
කළුතර.

ringing-mobile

කේ.එස්. චමිත් ප්‍රසංග පෙරේරා මයා - 071-5184410 / ආර්.රෂ්මි දේශාන් ප්‍රියදර්ශන මහතා

කාමර අංකය 1 2 4
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 4 Hall
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා Rs. 600 Rs. 800 Rs. 1000
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා Rs. 900 Rs. 1200 Rs. 1500

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
කළුතර බෝධි රජයාණන් වහන්සේ 1 Km  
FaLang translation system by Faboba