களுத்துறை நகரத்தை நோக்கி பயணிக்க இருப்பவர்களுக்கு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் களுத்துறை சுற்றுலா விடுதி மூலம் பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு

 

 

 

சுற்றுலா விடுதி காவலர், பழைய அரசாங்க அதிபர் விடுதி, கடற்கரை வீதி, களுத்தரை.

ringing-mobile

திரு.கே.எஸ்.சமித் பிரசங்க பெரேரா - 071-5184410

 

 

அறை எண் 1 2 3
வசதிகள் Non AC Non AC Non AC
வருகைதரக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 3 4 Hall
அரசு அதிகாரிகள் / ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ரூபா. 600 ரூபா. 800 ரூபா. 1000
Semi-govt அதிகாரிகள் / அரசு வங்கி அதிகாரிகள் ரூபா. 900 ரூபா. 1200 ரூபா. 1500

இந்த சுற்றுலா விடுதிலிருந்து நீங்கள் பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள்

பார்வையிடக்கூடிய இடங்கள் சுற்றுலா விடுதிலிருந்து தூரம்  
 களுத்துறை மகா போதியா 1 கி.மீ  
FaLang translation system by Faboba