ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්තව වසම්වල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරි ලැයිස්තුව


සිංහල   දෙමළ   ඉංග්‍රීසි 

 

FaLang translation system by Faboba